Naše služby

Elektroinstalační práce

Servis, montáž a revizní činnosti s následnou údržbou elektrozařízení v síti NN a VN

Vodoinstalaterské práce

Servis, údržba, opravy, realizace rozvodných sítí vody a topení, revize otopných jednotek

Tepelná čerpadla

Zaměření, návrh, montáž - instalace, zprovoznění a následná údržba - revize

Vzduchotechnika

Dodávka, zaměření a realizace s následnou montáží a servisní činností, revize a čištění

Stavební dozor a řízení

Vyhodnocení bezpečnostních rizik stavby, dohled na provedení díla, stavební záznamy

Stavební práce

Od studie přes založení stavby, projektové řízení a následné realizace na klíč